Bygga själv, billigt – men bra?

Många av oss behöver vid någon tidpunkt få någon form av byggarbete utfört, alltifrån mindre renoveringar av sommarhus till helt nybyggda villor. Det är ofta stora och kostsamma projekt, som kräver sin planering.

Allra billigast är det givetvis om man kan bygga själv, då det i princip bara kostar för material, samt att man givetvis offrar sin egen tid. Det är därmed ett lockande alternativ för en del. Självklart kräver det dock mycket stor kunskap och färdighet för att bygga själv. Är man inte alldeles säker på att man har denna är det i regel bäst att låta bli. Risken är att man gör fel som direkt eller indirekt leder till stora kostnader för att reparera, samtidigt som det kräver att rejält säkerhetstänk att arbeta med vissa maskiner och på hög höjd.

Tidsplanering om du ska bygga själv

Det är även mycket svårt att beräkna tidsåtgången som ensamarbetare, och en annan risk med att bygga själv är att man finner att man hamnat i tidsnöd med stor stress som följd av att kombinera detta stora projekt med yrkesliv och familj. Men kan man bygga själv är det alltså givetvis den allra billigaste lösningen, samtidigt som vissa kan känna en stor tillfredsställelse av att ha genomfört ett projekt helt på egen hand om format eller skapat sitt hem.

Erfarenhet gör proffsen till säkra kort

För alla andra gäller dock det faktum att det är bäst att anlita proffs som trots allt har mångårig utbildning och arbetslivserfarenhet som gör att de är oerhört väl lämpade för att genomföra denna typ av projekt. Här kan du läsa mer om hur du vaskar fram precis rätt hantverkare eller firma för ditt projekt, utan att betala hutlösa priser för det.